Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/11/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 2 lis 2022 14:57
z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Klusy

Zarządzenie Nr 02/11/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 2 lis 2022 14:55
z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ponownych wyborów członka Rady Sołeckiej sołectwa Wierzbiny

Zarządzenie Nr 3/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2022 15:07
z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu z służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 4/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:07
z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 5/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2022 14:52
z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 6/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2022 14:51
z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 7/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2022 14:50
z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 8/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2022 14:19
z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 9/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2022 14:15
z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 10/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 09:09
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyboru operatora usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych, którego organizatorem jest gmina Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:10
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 12/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:11
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 13/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:12
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 14/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:12
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 15/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:14
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 16/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:14
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 17/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:15
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 18/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:16
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 19/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:17
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 20/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:17
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 21/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:18
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 22/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2022 15:19
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 23/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 lis 2022 14:42
z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 24/11/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 9 lis 2022 14:54
z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw transportu publicznego i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej publicznej i wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz

Zarządzenie Nr 25/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lis 2022 13:18
z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 26/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2022 14:24
z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie Nr 27/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 lis 2022 15:37
z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 28/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lis 2022 13:19
z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 29/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lis 2022 13:21
z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 30/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lis 2022 13:22
z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 31/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lis 2022 13:24
z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 32/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 mar 2023 08:38
z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Organizacja wycieczki krajoznawczo-turystycznej dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Orzyszu”

Zarządzenie Nr 33/11/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 lis 2022 13:47
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/11/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw transportu publicznego i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej publicznej i wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 34/11/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 13:04
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 35/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2023 10:59
z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Budowy tężni solankowej oraz Zagospodarowania przestrzeni publicznej- skweru za przystankiem autobusowym w Orzyszu

Zarządzenie Nr 36/11/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 lis 2022 14:13
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu

Zarządzenie Nr 37/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lis 2022 13:16
z dnia 21 listopada 2022 r. sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 38/11/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 lis 2022 11:43
z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Klusy

Zarządzenie Nr 39/11/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 5 gru 2022 11:55
z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 40/11/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 lis 2022 14:14
z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 41/11/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 12:55
z dnia 30 listopada 2022 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 42/11/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 12:44
z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.