Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:37
z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 02/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:40
z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:42
z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 04/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:44
z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 05/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:45
z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 06/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:46
z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:49
z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 8/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 28 lut 2022 11:45
z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Budowa budynku szatniowo - sanitarnego na Stadionie

Zarządzenie Nr 9/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 lut 2022 11:47
z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 10/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 lut 2022 11:50
z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 11/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 lut 2022 11:51
z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 12/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 lut 2022 11:52
z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 13/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 lut 2022 11:56
z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 14/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 lut 2022 12:04
z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 15/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 lut 2022 12:08
z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 16/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 21 lut 2022 14:40
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 17/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 21 lut 2022 14:42
z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 18/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 21 lut 2022 14:43
z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 19/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 lut 2022 12:53
z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz

Zarządzenie Nr 20/02/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 2 mar 2022 10:59
z dnia 21 lutego 2022 r. ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok oraz prewspółczynnika za 2021 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2021 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok oraz prewspółczynnika za 2021 rok do odliczenia podatku VAT w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 21/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 28 lut 2022 11:49
z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/02/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 28 lut 2022 11:51
z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 lut 2022 14:44
z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora wydziału finansowego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 24/02/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 2 mar 2022 12:56
z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 25/02/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 2 mar 2022 12:57
z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 26/02/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 2 mar 2022 12:58
z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 27/02/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 2 mar 2022 11:03
z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Zarządzenie Nr 28/02/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 2 mar 2022 11:05
z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku gospodarczego

Zarządzenie Nr 29/02/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 mar 2022 12:25
z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu