Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/01/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 12 sty 2022 10:13
z dnia 03.01.2022r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2022

Zarządzenie Nr 02/01/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 12 sty 2022 08:47
z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/01/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 12 sty 2022 08:48
z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 04/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 09:28
z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego wykazu kąpielisk na terenie Gminy Orzysz w roku 2022.

Zarządzenie Nr 05/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 10:00
z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 06/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 10:08
z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 07/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 10:40
z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 10:40
z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 09/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 10:43
z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 10:58
z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 10:59
z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 11:01
z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 11:04
z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 14/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 11:06
z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego

Zarządzenie Nr 15/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 11:08
z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego.

Zarządzenie Nr 16/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 11:12
z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 17/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 11:15
z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 sty 2022 11:16
z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/01/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sty 2022 11:12
z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie rodzaju form i ograniczeń w obsłudze mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID -19

Zarządzenie Nr 20/01/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sty 2022 11:13
z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 21/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:21
z dnia 24.01.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót

Zarządzenie Nr 22/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 sty 2022 11:15
dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 23/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 sty 2022 11:21
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 24/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 sty 2022 11:23
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego

Zarządzenie Nr 25/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 sty 2022 11:24
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego

Zarządzenie Nr 26/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 sty 2022 11:26
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego

Zarządzenie Nr 27/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:31
z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 28/01/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 7 lut 2022 15:26
z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/05/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 29/01/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 lut 2022 12:51
z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz na rok szkolny 2022/2023