Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2022 12:41
z dnia 04 lipca 2022r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 02/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2022 12:26
dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2022 12:29
z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 04/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2022 12:31
z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 05/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2022 12:32
z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 06/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 lip 2022 08:13
z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 07/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 lip 2022 09:09
z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Streetworkera

Zarządzenie Nr 08/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lip 2022 10:42
z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Zarządzenie Nr 09/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lip 2022 10:15
z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 10/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lip 2022 15:27
z dnia 19 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursów dożynkowych, które przeprowadzone zostaną w ramach Dożynek Powiatowo-Gminnych 2022, w dniu 28 sierpnia 2022r. w Nowych Gutach

Zarządzenie Nr 11/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lip 2022 09:35
z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Cierzpięty

Zarządzenie Nr 12/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 11:56
z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:01
z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:03
z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku

Zarządzenie Nr 15/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:06
z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:08
z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 17/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:10
z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 18/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:11
z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Orzyszu

Zarządzenie Nr 19/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:13
z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorze”

Zarządzenie Nr 20/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:13
z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 21/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:15
z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/07/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 sie 2022 12:16
z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy.

Zarządzenie Nr 23/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 10 sie 2022 08:26
z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 24/07/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 10 sie 2022 08:41
z dnia 29 lipca 2022 r w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy