Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/08/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 sie 2022 11:29
z dnia 01 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 02/08/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 sie 2022 11:34
z dnia 01 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/08/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2022 07:54
z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie Nr 04/08/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2022 07:56
z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu

Zarządzenie Nr 05/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:47
z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 06/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:53
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 7/08/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 wrz 2022 14:02
z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 08/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:52
z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 09/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:35
z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 10/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:36
z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 11/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:50
z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych

Zarządzenie Nr 12/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:37
z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 13/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:39
z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 14/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:40
z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 15/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:41
z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 16/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:42
z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 17/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:43
z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 18/08/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 mar 2023 09:28
z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Zarządzenie Nr 19/08/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 mar 2023 09:46
z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Zarządzenie Nr 20/08/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 wrz 2022 14:32
z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 21/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:44
z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 22/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:45
z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 23/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 11:46
z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 24/08/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 13:39
z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 25/08/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 31 sie 2022 11:45
z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora wydziału finansowego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 26/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 12:10
z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 27/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 12:13
z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 28/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 12:12
z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku

Zarządzenie Nr 29/08/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 12:14
z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 30/08/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 wrz 2022 13:03
z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 31/08/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 wrz 2022 13:04
z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat