Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2022 08:40
z dnia 04.05.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie Nr 02/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2022 08:46
z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2022 08:48
z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 04/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2022 08:37
z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 05/05/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 11 maj 2022 09:50
z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont nawierzchni drogi przy ul. Osiedle Robotnicze w Orzyszu”

Zarządzenie Nr 06/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2022 08:45
z dnia 05 maja 2022r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 07/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 maj 2022 10:38
z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2022” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 08/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 maj 2022 10:46
z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie Nr 09/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 maj 2022 10:44
z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 10/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 maj 2022 10:52
z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 maj 2022 10:54
z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 maj 2022 14:30
z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 13/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2022 10:39
z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 14/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2022 10:32
z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 15/05/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 17 maj 2022 14:30
z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Drozdowo – Zastrużne

Zarządzenie Nr 16/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2022 10:40
z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 maj 2022 11:43
z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 26 maj 2022 11:28
z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 19/05/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 23 maj 2022 14:32
z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/05/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 23 maj 2022 15:13
z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/05/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2022 13:33
z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 22/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 26 maj 2022 12:38
z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia „Akcji Posesja – Czysta Gmina”

Zarządzenie Nr 23/05/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2022 13:32
z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego.

Zarządzenie Nr 24/05/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2022 13:30
z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/05/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2022 13:28
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 26/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 cze 2022 14:37
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 27/05/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2022 13:27
z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 28/05/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2022 13:26
z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 29/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 cze 2022 09:43
z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 30/05/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 cze 2022 09:42
z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 31/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 cze 2022 12:29
z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2022” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 32/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 08:31
z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 33/05/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 08:49
z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 34/05/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 mar 2023 10:14
z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy