Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2022 11:59
z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 2/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2022 12:02
z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 3/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2022 12:03
z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 4/03/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 mar 2022 12:38
z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2022 - 2032 - Orzyski Zielony Ład

Zarządzenie Nr 5/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 16 mar 2022 11:14
z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 6/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 16 mar 2022 11:16
z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 7/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 16 mar 2022 11:18
z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 8/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 16 mar 2022 11:18
z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 9/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 16 mar 2022 11:19
z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 10/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 16 mar 2022 11:20
z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 11/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 16 mar 2022 11:20
z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 12/03/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 16 mar 2022 11:21
z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie Nr 13/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2022 10:56
z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 14/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2022 10:47
z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 15/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2022 10:48
z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 16/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2022 10:50
z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 17/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2022 10:51
z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 18/03/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 mar 2022 14:46
z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa na wodzie na terenie Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 19/03/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 mar 2022 12:16
z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 20/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2022 11:30
z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wynagrodzeń pracowników oświaty i księgowości w wydziale edukacji, kultury, sportu i promocji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 21/03/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 mar 2022 12:28
z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 22/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 mar 2022 08:34
z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 mar 2022 08:37
z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 mar 2022 09:04
z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/03/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 mar 2022 09:05
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 26/03/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2022 09:37
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 27/03/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2022 09:37
z dnia 27 marca 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie rodzaju form i ograniczeń w obsłudze mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w związku z zapobieganiem potencjalnym zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19

Zarządzenie Nr 28/03/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2022 10:15
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.