Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2022 10:19
z dnia 01 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 04/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 kwi 2022 15:11
z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie ponownego wyboru członka Rady sołeckiej sołectwa Gaudynki

Zarządzenie Nr 05/04/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 kwi 2022 08:44
z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 06/04/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 kwi 2022 08:45
z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/04/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 kwi 2022 08:46
z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 kwi 2022 08:49
z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 09/04/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 kwi 2022 08:43
z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 10/04/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 kwi 2022 08:41
z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 11/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 kwi 2022 08:56
z dnia 12.04.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie Nr 12/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 maj 2022 10:11
z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r.

Zarządzenie Nr 13/04/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 27 kwi 2022 10:39
z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 14/04/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 27 kwi 2022 10:47
z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 15/04/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 27 kwi 2022 10:50
z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 07:57
z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 07:59
z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:02
z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2022 10:06
z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 21/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:03
z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 22/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:05
z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:07
z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 24/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:08
z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu za 2021 rok

Zarządzenie Nr 25/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:09
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 26/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:37
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 27/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:34
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 28/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:38
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 29/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:39
z dnia 21.04.2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 30/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 maj 2022 10:11
z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 31/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 07:50
z dnia 22 kwietnia 2022 r w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polany Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu za 2021 rok

Zarządzenie Nr 32/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:11
z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 33/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 10:41
z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 34/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 maj 2022 10:46
z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Zarządzenie Nr 35/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 maj 2022 10:09
z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 36/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:17
z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenie konkursu „Orzysz w obiektywie”.

Zarządzenie Nr 37/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:21
z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania członków Gminnej Rady Sportu.

Zarządzenie Nr 38/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:23
z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie Nr 39/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 maj 2022 10:23
z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 40/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 maj 2022 10:24
z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 41/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2022 08:35
z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem dotycząca realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Zarządzenie Nr 42/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 maj 2022 09:36
z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 43/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 maj 2022 09:23
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 44/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 maj 2022 09:25
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 45/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 maj 2022 09:35
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 46/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2022 08:40
z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2022 roku

Zarządzenie Nr 47/04/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2022 09:55
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 48/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 maj 2022 11:01
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 49/04/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 maj 2022 11:05
z dnia 29 kwietnia 2022 r w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 50/04/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2022 09:48
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 51/04/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2022 10:34
z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.