Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 12:17
z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 02/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 12:15
z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 03/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 12:18
z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 04/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 12:19
z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 05/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2022 12:20
z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 06/09/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 wrz 2022 08:55
z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 7/09/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 wrz 2022 13:01
z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 08/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 wrz 2022 14:50
z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 09/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 wrz 2022 14:51
z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej.

Zarządzenie Nr 10/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 wrz 2022 14:52
z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 11/09/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 paź 2022 09:53
z dnia 8 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu".

Zarządzenie Nr 12/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 13:36
z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 13/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 wrz 2022 14:56
z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ponownych wyborów członka Rady sołeckiej sołectwa Wierzbiny

Zarządzenie Nr 14/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 wrz 2022 14:57
z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Ublik

Zarządzenie Nr 15/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 13:32
z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 16/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 14:44
z dnia15 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 17/09/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2022 14:07
z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 18/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 14:41
z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 19/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 14:43
z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 20/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 14:44
z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 21/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 13:30
z dnia 26 września 2022 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 8/01/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. dotyczącego udzielania zamówień publicznych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

Zarządzenie Nr 22/09/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 14:26
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 23/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 14:45
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 24/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 14:47
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 25/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 14:47
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 26/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 14:49
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy

Zarządzenie Nr 27/09/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 5 paź 2022 14:50
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 28/09/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2022 11:25
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 29/09/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2022 11:24
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 30/09/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2022 11:22
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 31/09/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2023 11:27
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.