Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:33
z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 02/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:43
z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 03/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:45
z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 04/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:48
z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora wydziału finansowego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 05/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:50
z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 06/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:51
z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:53
z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:55
z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 09/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:56
z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 14:58
z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora, ds. podatku VAT i inwentaryzacji, wydziału finansowego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 13/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 15:27
z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „ Opracowanie dokumentacji projektowych i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadań pn: Zadanie nr 1- Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę ul. Mazurskiej w Orzyszu Zadanie nr 2- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Orzysz-Mikosze wzdłuż DK 16

Zarządzenie Nr 14/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 15:28
z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 15/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 15:29
z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 16/06/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lip 2022 15:31
z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/06/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 07:45
z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/06/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 07:51
z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 19/06/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 07:53
z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/06/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 07:55
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy.

Zarządzenie Nr 21/06/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2022 11:07
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 22/06/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 08:00
z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy.

Zarządzenie Nr 23/06/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 08:02
z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/06/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 08:04
z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „ Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu na okres od sierpnia 2022 roku do lipca 2025 roku”

Zarządzenie Nr 25/06/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 08:06
z dnia 30.06.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 26/06/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 13 lip 2022 11:36
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 27/06/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lip 2022 07:57
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy