Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/10/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 paź 2022 15:01
z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Przebudowa drogi gminnej Dziubiele -Suchy Róg etap II"

Zarządzenie Nr 02/10/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 mar 2023 08:59
z dnia 10 października 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 3/10/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 paź 2022 11:04
z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 4/10/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 paź 2022 11:05
z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 5/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 paź 2022 12:56
z dnia 12 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót częściowych

Zarządzenie Nr 6/10/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 paź 2022 14:29
z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 ".

Zarządzenie Nr 7/10/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 paź 2022 14:38
z dnia 19 października 2022 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia negocjacji w celu wyboru operatora usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych, ktorego organizatorem jest Gmina Orzysz

Zarządzenie Nr 8/10/2022 Burmistrza Orzysza

piątek, 9 gru 2022 08:22
z dnia 19 października 2022 r. w sprawie uruchomienia na obszarze Gminy Orzysz dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Zarządzenie Nr 09/10/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 mar 2023 08:27
z dnia 20 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ORZYSZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY” z podziałem na części

Zarządzenie Nr 10/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 paź 2022 12:57
z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 11/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 paź 2022 08:46
z dnia 21 października 2022 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 12/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:51
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 13/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:31
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 14/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:31
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 15/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:30
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 16/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:30
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 17/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:29
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 18/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:28
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 19/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:28
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 20/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:27
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 21/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:26
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 22/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:25
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 23/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2022 12:24
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 24/10/2022 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 paź 2022 12:58
z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 25/10/2022 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 lis 2022 11:43
z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Orzysz, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce, Żłobka Miejskiego w Orzyszu oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 26/10/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 mar 2023 09:14
z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 27/10/2022 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 mar 2023 08:48
z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 28/10/2022 Burmistrza Orzysza

środa, 2 lis 2022 10:32
z dnia 28 października 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu