Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 15:32
z dnia 01 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 02/12/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 6 gru 2023 13:20
z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Orzyszu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ich pranie i konserwację.

Zarządzenie Nr 03/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 15:36
z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 04/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 14:15
z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 05/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 15:37
z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 6/12/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 13 gru 2023 11:44
z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 07/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 14:26
z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 08/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 15:38
z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/12/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 gru 2023 08:06
z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 11/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 14:29
z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem i dzierżawę lokali stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 12/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 15:40
z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 13/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 15:43
z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 14/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 15:48
z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 15/12/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 gru 2023 14:18
z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 16/12/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 gru 2023 14:18
z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 17/12/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 14:24
z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 18/12/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sty 2024 09:21
z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 19/12/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 gru 2023 08:07
z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 20/12/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 sty 2024 10:56
z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 21/12/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sty 2024 15:24
z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Zarządzenie Nr 22/12/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 lut 2024 15:29
z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Zarządzenie Nr 23/12/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sty 2024 15:18
z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 24/12/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sty 2024 15:11
z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 25/12/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sty 2024 15:19
z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 26/12/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 lut 2024 15:19
z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.