Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/02/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 lut 2023 14:32
z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 02/02/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 lut 2023 14:30
z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 03/02/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 lut 2023 15:15
z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 04/02/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 lut 2023 15:18
z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 05/02/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 14:14
z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 06/02/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 15:07
z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 07/02/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 15:04
z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 08/02/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 15:01
z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 09/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:06
z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 10/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:08
z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 11/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:10
z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2023 roku

Zarządzenie Nr 12/02/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2023 10:19
z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz” w formule Zaprojektuj i wybuduj”

Zarządzenie Nr 13/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:14
z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 14/02/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 lut 2023 09:13
z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego.

Zarządzenie Nr 15/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:19
z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 16/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:23
z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 17/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:26
z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 18/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:28
z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 19/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:33
z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 20/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:34
z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 21/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:36
Foto: Zarządzenie Nr 21/02/2023 Burmistrza Orzysza
z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu służbowego

Zarządzenie Nr 22/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:48
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 23/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:52
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 24/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:54
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 25/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:55
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 26/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:01
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 27/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:04
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 28/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:05
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 29/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:08
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 30/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:10
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 31/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:14
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 32/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:17
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 33/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:19
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 34/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:21
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 35/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:24
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok oraz prewspółczynnika za 2022 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2022 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok oraz prewspółczynnika za 2022 rok do odliczenia podatku VAT w 2023 roku

Zarządzenie Nr 36/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:25
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 37/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:25
z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 38/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:27
z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 39/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:32
z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 40/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:33
z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 41/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:04
z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 42/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 16:01
z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 43/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 15:59
z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 44/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 15:56
z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 45/02/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 15:53
z dnia 2 4 lutego 202 3 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 46/02/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 mar 2023 12:48
z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 47/02/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 maj 2023 10:21
z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy