Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/04/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 kwi 2023 13:16
z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Szwejkówko

Zarządzenie Nr 02/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 10:58
z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie ponownych wyborów członka Rady sołeckiej sołectwa Ublik

Zarządzenie Nr 03/04/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 11 kwi 2023 10:52
z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw transportu publicznego i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej publicznej i wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 04/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 16:42
z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 5/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:49
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 6/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:47
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 7/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:45
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 8/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:39
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 9/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:37
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 10/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:35
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 11/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 16:33
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 12/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 16:31
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 13/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 16:27
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 14/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 16:25
z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 15/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 16:59
z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 17:15
z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2023 roku

Zarządzenie Nr 19/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 16:46
z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 21/04/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 kwi 2023 12:47
z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 22/04/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 26 kwi 2023 11:24
z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw utrzymania dróg, oświetlenia i transportu publicznego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 23/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 16:22
z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 24/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 kwi 2023 13:51
z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia ,, Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 25/04/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 12 maj 2023 17:16
z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Statutu Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 27/04/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 24 maj 2023 11:05
z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 28/04/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 24 maj 2023 10:59
z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 30/04/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 cze 2023 13:10
z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy