Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/08/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 sie 2023 10:17
z dnia 03 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 02/08/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 sie 2023 12:19
z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/08/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 sie 2023 12:25
z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 04/08/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 16 sie 2023 14:57
z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Grądy

Zarządzenie Nr 05/08/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sie 2023 09:14
z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 06/08/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sie 2023 09:44
z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego

Zarządzenie Nr 7/08/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2023 09:57
z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 8/08/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2023 09:59
z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 9/08/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2023 10:16
z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 10/08/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2023 10:18
z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 11/08/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2023 10:20
z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 12/08/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2023 10:20
z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 13/08/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2023 10:21
z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 14/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 11:42
z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 15/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 11:51
z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 16/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 11:56
z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony zwierząt na terenie Gminy Orzysz w 2023 roku pn: „Orzysz - miejsce przyjazne zwierzętom”

Zarządzenie Nr 17/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 12:01
z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 18/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 12:04
z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 19/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 12:06
z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 20/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 12:09
z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 21/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 12:12
z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 22/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 12:14
z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania drewna opałowego zdeponowanego w Warsztacie utrzymania czystości i zieleni w gminie

Zarządzenie Nr 23/08/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 wrz 2023 08:01
z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 24/08/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 12 wrz 2023 08:11
z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 25/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 14:35
z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/12/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 26/08/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 wrz 2023 12:20
z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki

Zarządzenie Nr 27/08/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lis 2023 14:29
z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 28/08/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:28
z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 29/08/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lis 2023 14:31
z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.