Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/06/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 cze 2023 15:18
z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn: „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!”

Zarządzenie Nr 02/06/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 cze 2023 14:57
z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 03/06/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 cze 2023 14:59
z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat

Zarządzenie Nr 04/06/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 cze 2023 15:03
z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat

Zarządzenie Nr 05/06/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 cze 2023 15:04
z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat

Zarządzenie Nr 06/06/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 cze 2023 15:06
z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat

Zarządzenie Nr 07/06/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 cze 2023 15:10
z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat

Zarządzenie Nr 8/06/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 5 cze 2023 14:07
z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ponownych wyborów członków Rady sołeckiej sołectwa Szwejkówko

Zarządzenie Nr 9/06/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 cze 2023 12:11
z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zamknięcia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 10/06/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 14 cze 2023 10:46
z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 11/06/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 14 cze 2023 11:16
z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/01/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Orzysz w formie świadczeń rzeczowych.

Zarządzenie Nr 12/06/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 cze 2023 10:15
z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 13/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 10:29
z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego

Zarządzenie Nr 14/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 10:32
z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 15/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 10:34
z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 16/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 10:38
z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 17/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 10:42
z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 18/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 10:56
z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 19/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 10:58
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 20/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:20
z dnia 21 czerwca 202 3 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 21/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:21
z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy

Zarządzenie Nr 22/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:24
z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 23/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:30
z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 24/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:31
z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 25/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:34
dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 26/06/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 lip 2023 14:43
z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orzysz

Zarządzenie Nr 27/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:37
z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 28/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:39
z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 29/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:41
z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony zwierząt na terenie Gminy Orzysz w 2023 roku

Zarządzenie Nr 30/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 12:11
z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 31/06/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:43
z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy