Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:03
z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2023

Zarządzenie Nr 02/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:07
z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 03/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:10
z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Orzysz w roku 2023

Zarządzenie Nr 04/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:15
z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 05/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:19
z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2023 roku

Zarządzenie Nr 06/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:28
z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 07/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:33
z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 08/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:35
z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 09/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:38
z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 11/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:42
z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 12/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:43
z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 13/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:48
z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 14/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:49
z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 15/01/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2023 11:51
z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/01/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sty 2023 11:51
z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/01/2023 Burmistrza Orzysza z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 17/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 sty 2023 11:03
z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 18/01/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sty 2023 11:52
z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej miejscowości Okartowo jako miejsca ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej”

Zarządzenie Nr 19/01/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sty 2023 11:53
z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 20/01/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 sty 2023 11:54
z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 21/01/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sty 2023 15:15
z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 22/01/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sty 2023 15:08
z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 23A/01/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:37
z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 23/01/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:36
z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 24/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 12:57
z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 25/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 13:00
z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 26/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 13:03
z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 27/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 13:30
z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 28/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 13:24
z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz

Zarządzenie Nr 29/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 13:36
z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 30/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 13:33
z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 31/01/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 17:38
z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2023” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2023 roku

Zarządzenie Nr 32/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lut 2023 12:44
z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia ,,Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu”.

Zarządzenie Nr 33/01/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 14:22
z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku

Zarządzenie Nr 34/01/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 mar 2023 12:27
z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 35/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2023 10:23
z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej”

Zarządzenie Nr 37/01/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 maj 2023 10:17
z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy