Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:22
z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 02/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:20
z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 03/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:18
z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas określony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 04/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:14
z dnia 5 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 05/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:08
z dnia 9 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 06/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:12
z dnia 9 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 07/10/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 paź 2023 08:42
z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Orzysz w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 08/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 15:12
z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 09/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 13:39
z dnia 12 października 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie Nr 10/10/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 paź 2023 14:30
z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Zarządzenie Nr 11/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 lis 2023 12:29
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 12/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 lis 2023 12:34
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 13/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 lis 2023 12:47
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 14/10/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 15 lis 2023 09:44
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 15/10/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lis 2023 15:13
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/10/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lis 2023 15:16
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 17/10/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lis 2023 15:20
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 18/10/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lis 2023 15:22
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 19/10/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lis 2023 15:26
z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 20/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 09:02
z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 21/10/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 08:48
z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Orzysz