Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/03/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2023 15:37
z dnia 01 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku

Zarządzenie Nr 02/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 10:40
z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 03/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 10:44
z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 04/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 10:46
z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 05/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 10:51
z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 06/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 10:52
z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 07/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:00
z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 08/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:14
z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 09/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:18
z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 10/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:20
z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 11/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:22
z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 12/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:44
z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 13/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:47
z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 14/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:53
z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 15/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:55
z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 11:57
z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 17/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 10:33
z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 18/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 10:30
z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 19/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 mar 2023 10:36
z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie okresowej weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 20/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2023 09:39
z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 21/03/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 15 mar 2023 15:25
z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2023” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 22/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2023 09:54
z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 23/03/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 mar 2023 11:55
z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw transportu publicznego i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej publicznej i wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 24/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2023 11:01
z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 25/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 kwi 2023 13:55
z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa na wodzie na terenie Gminy Orzysz w 2023 roku

Zarządzenie Nr 26/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 mar 2023 12:50
z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 27/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 mar 2023 12:53
z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 28/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 mar 2023 12:39
z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 29/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 mar 2023 12:58
z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 30/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 mar 2023 12:42
z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego

Zarządzenie Nr 31/03/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 24 maj 2023 10:16
z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 32/03/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 24 maj 2023 10:07
z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Zarządzenie Nr 33/03/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 24 maj 2023 10:25
z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do planowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Orzysz – ul. Polna”

Zarządzenie Nr 34/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 kwi 2023 13:38
z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r

Zarządzenie Nr 35/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 kwi 2023 13:11
z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 36/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 kwi 2023 12:13
z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku

Zarządzenie Nr 37/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 kwi 2023 13:09
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 38/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 kwi 2023 13:07
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 39/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 kwi 2023 12:19
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 40/03/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 kwi 2023 11:05
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 41/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:32
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 42/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:29
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 43/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:27
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 44/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:25
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 45/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:23
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy

Zarządzenie Nr 46/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:20
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 47/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:18
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 48/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:16
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 49/03/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 kwi 2023 11:13
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 50/03/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 24 maj 2023 10:44
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 51/03/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 24 maj 2023 10:46
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy