Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 09:10
dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn: „ Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża Śniardwy gm. Orzysz”

Zarządzenie Nr 02/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 09:18
z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

Zarządzenie Nr 03/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 15:34
z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy Orzysz”

Zarządzenie Nr 04/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 15:23
z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 05/11/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 28 lis 2023 08:38
z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo-rowerową”

Zarządzenie Nr 06/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 15:37
z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat.

Zarządzenie Nr 07/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 15:41
z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót końcowych

Zarządzenie Nr 08/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 15:45
z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 09/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 15:47
z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 10/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 15:51
z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 12/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 12:00
z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 r.

Zarządzenie Nr 13/11/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 15 lis 2023 10:53
z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 14/11/2023 Burmistrza Orzysza

środa, 15 lis 2023 10:54
z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale pozyskiwania funduszy, strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 15/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 11:34
z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/11/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 lis 2023 12:08
z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 17/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 15:58
z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas określony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 18/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2023 16:00
z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 19/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 09:27
z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 09:48
z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 21/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 09:36
z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/11/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 28 lis 2023 12:14
z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale pozyskiwania funduszy, strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 23/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 09:29
z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Zarządzenie Nr 24/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 09:15
z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Zarządzenie Nr 26/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 11:31
z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/11/2023 Burmistrza Orzysza z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas określony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 27/11/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 30 lis 2023 14:39
w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 28/11/2023 Burmistrza Orzysza

czwartek, 30 lis 2023 14:41
w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 29/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 11:27
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 30/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 12:02
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 31/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 11:43
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa zarządzanym przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego użyczonych przez Urząd Miejski w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 32/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 14:07
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Orzysz, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce, Żłobka Miejskiego w Orzyszu oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 33/11/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 gru 2023 11:38
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy