Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:46

Zarządzenie Nr 02/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 11:47
z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 03/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 17:05
z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat

Zarządzenie Nr 04/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 17:07
z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 05/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 17:11
z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy

Zarządzenie Nr 06/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 18:31
z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 18:33
z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 08/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 18:35
z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 09/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 lip 2023 11:37
z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 10/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 lip 2023 11:35
z dnia 11 lipca 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 11/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 lip 2023 13:12
z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursów dożynkowych, które przeprowadzone zostaną w ramach Dożynek Gminnych 2023, w dniu 27 sierpnia 2023r. w Orzyszu

Zarządzenie Nr 12/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 18:44
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas określony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 13/07/2023 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 sie 2023 09:53
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na czas określony

Zarządzenie Nr 14/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 18:45
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 15/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 18:48
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 16/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 18:50
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 17/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 18:51
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 18/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 21 lip 2023 18:54
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 19/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sie 2023 09:09
z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Orzyszu”

Zarządzenie Nr 20/07/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 lip 2023 13:22
z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie procedury opracowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, dla których gmina Orzysz jest zarządcą drogi

Zarządzenie Nr 21/07/2023 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 lip 2023 14:01
z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych

Zarządzenie Nr 22/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 sie 2023 11:14
z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta/archiwisty w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 23/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:33
z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 24/07/2023 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 paź 2023 14:37
z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy