Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2019 10:25
z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 02/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2019 10:28
z dnia 02 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/06/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 03/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2019 10:29
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót

Zarządzenie Nr 04/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 10:44
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie Nr 05/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 11:06
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 06/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:12
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 07/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:32
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:35
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 09/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:37
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Zarządzenie Nr 10/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:38
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Zarządzenie Nr 11/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:41
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Zarządzenie Nr 12/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:44
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Zarządzenie Nr 13/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:56
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Zarządzenie Nr 14/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:57
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Zarządzenie Nr 15/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 13:58
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 16/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 14:00
z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót

Zarządzenie Nr 17/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 14:03
z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pamiątki Honorowej za Zasługi dla Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 18/11/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 lis 2019 14:38
z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń

Zarządzenie Nr 19/11/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 lis 2019 10:35
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie autopoprawki do projektu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 20/11/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lis 2019 13:35
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 21/11/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lis 2019 13:53
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środka trwałego - samochodu dostawczego stanowiącego własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/11/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lis 2019 13:55
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej oraz regulaminów ich działania.

Zarządzenie Nr 23/11/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lis 2019 14:16
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 24/11/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 11 gru 2019 09:39
z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 25/11/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 gru 2019 13:40
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 26/11/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 gru 2019 13:39
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Domu Kultury w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 27/11/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 gru 2019 13:10
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotacji z budżetu gminy Orzysz dla spółek wodnych.