Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/12/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 gru 2019 12:03
z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa (SWB) i procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE) systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim Orzyszu.

Zarządzenie Nr 02/12/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 gru 2019 15:26
z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót.

Zarządzenie Nr 03/12/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 gru 2019 15:26
z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót.

Zarządzenie Nr 04/12/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 gru 2019 14:55
z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 05/12/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 gru 2019 13:42
z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 06/12/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 gru 2019 12:11
z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/12/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 gru 2019 12:14
z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/12/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 gru 2019 15:26
z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót

Zarządzenie Nr 09/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 gru 2019 13:15
z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 10/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 gru 2019 13:25
z dnia 8 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 11/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 gru 2019 13:27
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 gru 2019 13:29
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 13/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 gru 2019 17:07
z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 14/12/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 23 gru 2019 14:53
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 15/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 gru 2019 17:10
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Giny Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 16/12/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 sty 2020 10:44
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 17/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 gru 2019 17:11
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/12/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 09.12.2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 18/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 gru 2019 17:13
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 gru 2019 17:14
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2019 15:21
z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 21/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 gru 2019 15:19
z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 22/12/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 sty 2020 10:41
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminnej w Orzyszu Sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 23/12/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 13 sty 2020 10:42
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 24/12/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 gru 2019 08:20
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

Zarządzenie Nr 25/12/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 gru 2019 07:48
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliw w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w samochodach pożarniczych jednostek OSP Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 26/12/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 gru 2019 07:54
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami.

Zarządzenie Nr 27/12/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 gru 2019 08:04
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi.

Zarządzenie Nr 28/12/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 sty 2020 09:52
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji ,, Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu".

Zarządzenie Nr 29/12/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 gru 2019 12:49
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 30/12/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 15 sty 2020 10:33
z 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.