Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/10/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 paź 2019 11:41
z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 02/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 paź 2019 12:20
z dnia 08 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Orzysz.

Zarządzenie Nr 03/10/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 paź 2019 15:33
z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,, Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o ktorych mowa w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

Zarządzenie Nr 04/10/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 16 paź 2019 15:47
z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tuchlin

Zarządzenie Nr 05/10/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 paź 2019 15:15
z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 06/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 17 paź 2019 10:24
z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót elektrycznych

Zarządzenie Nr 07/10/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 paź 2019 10:10
z dnia 15 października 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 08/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 paź 2019 11:56
z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do jednego miesiąca.

Zarządzenie Nr 09/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 paź 2019 11:54
z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/10/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 paź 2019 11:40
z dnia 17 października 2019 r.w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót

Zarządzenie Nr 11/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 paź 2019 11:53
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 12/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 paź 2019 11:57
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 paź 2019 11:51
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/10/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 6 lis 2019 12:05
z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie gminy Orzysz oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonania zadań specjalnych i ogólnych

Zarządzenie Nr 15/10/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 paź 2019 11:38
z dnia 25 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń

Zarządzenie Nr 16/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lis 2019 07:51
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lis 2019 07:53
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 lis 2019 07:54
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/10/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 lis 2019 10:42
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.