Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 sty 2019 07:55
z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2019 r.

Zarządzenie Nr 2/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 sty 2019 07:57
z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Orzysz II kadencji oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

Zarządzenie Nr 3/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 09:05
z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 4/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 09:09
z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Orzysz w formie świadczeń rzeczowych.

Zarządzenie Nr 5/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 09:06
z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 6/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 08:57
z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 7/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 08:59
z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 8/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 09:01
z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 9/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 09:02
z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 08:52
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orzysz w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 11/01/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 16:11
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 12/01/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 16:09
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/01/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 16:07
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/01/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 16:05
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/01/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 16:03
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/01/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 16:01
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 09:11
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 18/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sty 2019 08:55
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych oraz okresu podlegającego ocenie.

Zarządzenie Nr 19/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:13
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do dziesięciu lat.

Zarządzenie Nr 20/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:10
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:09
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze przetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:06
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:08
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 24/01/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 sty 2019 15:58
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 25/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:20
z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 26/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:14
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz.

Zarządzenie Nr 27/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:04
z dnia 27 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz na potrzeby infrastruktury technicznej.

Zarządzenie Nr 28/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:18
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Zarządzenie Nr 29/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 lut 2019 11:59
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - przebudowa instalacji wentylacyjnej z rekuperacją - Etap II.

Zarządzenie Nr 30/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 18 sty 2019 16:16
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ,, Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 31/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 sty 2019 09:59
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 32/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 sty 2019 10:01
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 33/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 sty 2019 10:05
z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2019" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 34/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 sty 2019 10:03
z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 35/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 24 sty 2019 07:49
z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Orzysz II kadencji oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

Zarządzenie Nr 36/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lut 2019 11:30
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 37/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lut 2019 11:26
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 38/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lut 2019 11:24
z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 39/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2019 14:45
z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 40/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2019 14:42
z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 41/01/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 sty 2019 13:07
z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Zarządzenie Nr 42/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2019 14:53
z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 43/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2019 14:47
z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 44/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2019 14:40
z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Orzysz w 2019 r.

Zarządzenie Nr 45/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2019 14:57
z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Zarządzenie Nr 46/01/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sty 2019 14:49
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 47/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 lut 2019 09:49
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Orzysz II kadencji lata 2019-2024.

Zarządzenie Nr 49/01/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lut 2019 11:32
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orzysz na 2019 r.

Zarządzenie Nr 50/01/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 lut 2019 09:28
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.