Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 mar 2019 08:12
z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny sprzętu, wyposażenia i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 2/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 mar 2019 12:27
z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 3/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 mar 2019 12:31
z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 4/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 mar 2019 12:33
z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 5/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 mar 2019 12:35
z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 6/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 mar 2019 12:38
z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 7/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 6 mar 2019 11:05
z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Statutu sołectwa Dąbrówka Osiki

Zarządzenie Nr 8/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 15:56
z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 9/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 15:57
z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 10/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 15:54
z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 16:05
z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 16:03
z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 mar 2019 08:09
z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 15:58
z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 15:53
z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 15:51
z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 17/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 15:50
z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/03/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 mar 2019 13:19
z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 19/03/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 13 mar 2019 15:45
z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:32
z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przeprowadzenie warsztatów ( muzyczne, dziennikarskie, filmowe, udzielania pierwszej pomocy, malarskie, kulinarne) realizowane w ramach projektu pod nazwą LT-PL-3R-231 ,,Do it with joy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2014-2020.

Zarządzenie Nr 21/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:42
z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 22/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:43
z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 23/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:45
z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:48
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,, Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Zarządzenie Nr 25/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:46
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 26/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:41
z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu informowania Starosty Piskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 27/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:30
z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 28/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:27
z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 29/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 mar 2019 14:26
z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 30/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 mar 2019 15:02
z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 31/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 mar 2019 15:03
z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz .

Zarządzenie Nr 32/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 mar 2019 15:05
z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz .

Zarządzenie Nr 33/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 kwi 2019 13:25
z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 34/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 mar 2019 15:06
z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ,, Galerii w Ratuszu"

Zarządzenie Nr 35/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 mar 2019 14:59
z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 36/03/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 maj 2019 08:08
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 37/03/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 maj 2019 08:09
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Zarządzenie Nr 38/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 mar 2019 15:01
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 39/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 kwi 2019 13:35
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 40/03/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 kwi 2019 14:00
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty.

Zarządzenie Nr 41/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:23
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 43/03/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 maj 2019 15:33
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przyznającej pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz.