Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 kwi 2019 13:40
z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 02/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 kwi 2019 13:42
z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/04/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 2 kwi 2019 12:25
z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie Nr 04/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 4 kwi 2019 13:44
z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - głęboka modernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - docieplenie ścian w piwnicy budynku.

Zarządzenie Nr 05/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:21
z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania wyposażenia powierzonego sołectwom Gminy Orzysz w związku ze zmianą sołtysów.

Zarządzenie Nr 06/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:30
z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 07/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:32
z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:33
z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 09/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:34
z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:36
z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 11/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:37
z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 12/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:38
z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 13/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:39
z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 14/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:27
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:29
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 07:49
z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:24
z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 kwi 2019 16:26
z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 07:50
z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 20/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 08:01
z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 21/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 07:52
z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 07:59
z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 23/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 08:05
z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 24/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 07:55
z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 25/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 07:53
z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 26/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 kwi 2019 07:56
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamenty Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 27/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 16:53
z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy oraz protokołu oględzin dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 28/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 12:11
z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 29/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 12:08
z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 30/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 11:51
z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 31/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 11:52
z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 32/04/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 10 maj 2019 09:51
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 33/04/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 09:09
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu