Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/05/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 11:06
z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 02/05/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 12:01
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - docieplenie ścian w piwnicy budynku.

Zarządzenie Nr 03/05/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 12:05
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 04/05/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 10:34
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 05/05/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 maj 2019 10:31
z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologi społecznych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 6/05/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 maj 2019 14:16
z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 7/05/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 maj 2019 14:15
z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej do trzech lat.

Zarządzenie Nr 8/05/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 maj 2019 14:13
z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 09/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 16:58
z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr 10/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 16:59
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,, Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Orzysz w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2022r."

Zarządzenie Nr 11/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 17:02
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 17:03
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 17:04
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 17:06
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 17:07
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 16/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 17:08
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 17/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 maj 2019 17:10
z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/05/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 maj 2019 14:12
z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/05/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 maj 2019 14:09
z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/05/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 maj 2019 14:07
z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/05/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 maj 2019 14:04
z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 maj 2019 15:05
z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany wzoru umowy na dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 23/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 maj 2019 13:44
z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 maj 2019 13:42
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 25/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 maj 2019 13:46
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji w celu opróżnienia lokalu gminnego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 26/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 cze 2019 15:30
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 27/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 maj 2019 13:59
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 28/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 maj 2019 14:01
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 29/05/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 cze 2019 14:59
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 30/05/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 cze 2019 09:42
z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany ,, Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu"