Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 01/09/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 wrz 2019 08:55
z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych

Zarządzenie Nr 02/09/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 wrz 2019 08:57
z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce OSP Nowe Guty.

Zarządzenie Nr 03/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2019 16:29
z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 04/09/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 wrz 2019 08:58
z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/4/2019 r. Burmistrza Orzysza z dnia 23.04.2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 05/09/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 wrz 2019 11:56
z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 06/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2019 16:36
z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 07/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2019 16:34
z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 08/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2019 16:33
z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat

Zarządzenie Nr 9/09/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 wrz 2019 14:03
z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 10/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2019 16:31
z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/09/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 wrz 2019 13:31
z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 12/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 wrz 2019 16:38
z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń

Zarządzenie Nr 13/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 26 wrz 2019 12:43
z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji terenowej wniosków o umorzenie podatku rolnego.

Zarządzenie Nr 14/09/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 16 paź 2019 11:03
z dnia 20 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 15/09/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 paź 2019 15:39
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 16/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 26 wrz 2019 12:55
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 17/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 26 wrz 2019 12:49
z dnia 24 września 2019 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 18/09/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 26 wrz 2019 12:40
z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/09/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 16 paź 2019 11:05
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 20/09/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 paź 2019 11:40
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót