Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lut 2019 11:21
z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 2/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lut 2019 11:19
z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 3/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lut 2019 11:17
z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 4/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 lut 2019 11:14
z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 5/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 lut 2019 10:16
z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy i montażu podjazdu dla niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 6/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 lut 2019 11:25
z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 7/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 15 lut 2019 11:28
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji sołtysów Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 8/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 11:13
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,,Wspólne podwórko 2019" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 9/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 11:01
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego miesiąca.

Zarządzenie Nr 10/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 11:08
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 11:11
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 10:37
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 14:01
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/02/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 6 mar 2019 11:08
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 15/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 11:19
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 16/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 10:36
z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 17/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lut 2019 15:31
z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok oraz prewspółczynnika za 2018 rok dla celów korekty podatku odliczonego w 2018 roku oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok oraz prewspółczynnika za 2018 rok do odliczenia podatku VAT w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 18/03/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 mar 2019 09:49
z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 18/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:33
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:34
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:48
z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:46
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:50
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:52
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 24/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:54
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 25/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:56
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 26/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:57
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 27/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:59
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 28/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 14:03
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 29/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 14:05
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 30/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 14:10
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 31/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 14:07
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 32/02/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 mar 2019 13:30
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 33/02/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 mar 2019 08:15
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 34/02/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 mar 2019 12:24
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej Własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 35/02/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 7 mar 2019 12:22
z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.

Zarządzenie Nr 36/02/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 mar 2019 09:37
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orzysz na 2019 r.