Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/06/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 19 cze 2019 18:07
z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uruchomienia na obszarze gminy Orzysz dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

Zarządzenie Nr 02/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 cze 2019 15:14
z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 03/06/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 cze 2019 10:44
z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 04/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 cze 2019 15:21
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 05/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 cze 2019 15:23
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 06/06/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 cze 2019 15:32
z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2019 r.

Zarządzenie Nr 7/06/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 cze 2019 18:23
z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 8/06/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 cze 2019 18:25
z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej

Zarządzenie Nr 9/06/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 cze 2019 18:14
z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własnoś Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/06/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 cze 2019 18:16
z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/06/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 cze 2019 18:18
z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 12/06/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 cze 2019 18:19
z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/06/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 cze 2019 18:26
z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 14/06/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 18 cze 2019 18:21
z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 15/06/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 19 cze 2019 18:07
z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 16/06/2019 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 cze 2019 07:59
z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu

Zarządzenie Nr 17/06/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 19 cze 2019 17:56
z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/06/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 19 cze 2019 18:07
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 19/06/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 19 cze 2019 18:01
z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego miesiąca.

Zarządzenie Nr 20/06/2019 Burmistrza Orzysza

środa, 19 cze 2019 18:08
z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 lip 2019 18:01
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/06/2019 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 cze 2019 15:44
z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pamiątki Honorowej za Zasługi dla Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 23/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 lip 2019 18:05
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 24/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lip 2019 13:44
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres jednego miesiąca.

Zarządzenie Nr 25/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lip 2019 13:47
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 26/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lip 2019 13:48
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okresdo trzech lat.

Zarządzenie Nr 27/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lip 2019 13:49
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres sześciu lat.

Zarządzenie Nr 28/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lip 2019 13:50
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 29/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lip 2019 13:51
z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 30/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lip 2019 13:52
z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 31/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lip 2019 13:53
z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 32/06/2019 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 8 lip 2019 13:55
z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 33/06/2019 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 lip 2019 12:41
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.