Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2017 17:09
z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 sty 2017 12:06
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR w Orzyszu oraz usług świadczonych przez MOSiR w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 sty 2017 09:10
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2017 17:10
z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 sty 2017 09:10
z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem i dzierżawę lokali stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 sty 2017 09:14
z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Doradczego Biegu Tygrysa.

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 sty 2017 09:19
z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz.

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 sty 2017 14:41
z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Orzysz ogłoszonych na 2017 rok , z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i promocji gminy Orzysz, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 sty 2017 15:28
z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 sty 2017 14:48
z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 sty 2017 14:50
z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 sty 2017 14:52
z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych.

Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 sty 2017 14:54
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lut 2017 11:39
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Orzysz.

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 sty 2017 13:55
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sty 2017 16:57
z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sty 2017 16:55
z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sty 2017 16:58
z dnia 25 stycznia 2017 r w sprawie zasad dofinansowania kosztów, demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Orzysz na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sty 2017 17:02
z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 sty 2017 17:03
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lut 2017 10:07
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lut 2017 10:08
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lut 2017 10:13
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lut 2017 10:15
z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lut 2017 10:17
z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lut 2017 10:18
z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lut 2017 10:22
z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 lut 2017 10:44
z dnia 31 stycznia 2017 r., w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lut 2017 11:42
z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lut 2017 11:40
z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lut 2017 11:37
z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lut 2017 11:35
z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lut 2017 11:32
z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lut 2017 11:25
z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lut 2017 11:23
z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 12:45
z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 12:48
z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 12:49
z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 12:51
z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 12:53
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw rozpatrzenia złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2017 r.

Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 14:50
z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 14:51
z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 14:53
z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 14:55
z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 14:56
z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 14:57
z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres10-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 14:58
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 mar 2017 15:11
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 mar 2017 15:14
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 mar 2017 15:20
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 mar 2017 15:21
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 mar 2017 15:23
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 mar 2017 15:24
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2017 08:55
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Orzysz na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 mar 2017 12:26
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 mar 2017 12:24
z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego miesiąca nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 mar 2017 12:22
z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 mar 2017 12:20
z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 mar 2017 12:18
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 mar 2017 12:17
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 mar 2017 12:14
z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 mar 2017 12:04
z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 mar 2017 11:22
z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 mar 2017 11:24
z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 08:56
z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 08:48
z 9 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 08:40
z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 08:38
z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 08:29
z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 09:04
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie projektu pn: ,,Strenghtening families - building ctoss border communities"

Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 09:08
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 09:01
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizacje w 2017 roku zadań publicznych Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 mar 2017 15:08
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 mar 2017 15:10
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 mar 2017 15:04
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 mar 2017 15:12
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 mar 2017 15:14
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 mar 2017 15:16
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 kwi 2017 11:09
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 kwi 2017 11:11
z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 mar 2017 14:51
z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2017" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 mar 2017 15:17
z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 mar 2017 13:56
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 mar 2017 13:54
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 mar 2017 14:28
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 mar 2017 13:42
z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 mar 2017 14:18
z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 mar 2017 13:47
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie włączenia obiektu dla Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 kwi 2017 11:06
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 kwi 2017 11:23
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 31 mar 2017 14:36
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 12 kwi 2017 08:31
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 16:49
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany ,, Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 19 kwi 2017 09:28
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2016 rok do odliczenia podatku VAT za 2017 rok, a także określenia prewskaźnika VAT na 2017 rok.