Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/8/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 sie 2017 08:23
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 2/8/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 sie 2017 08:20
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 3/8/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 sie 2017 08:30
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 4/8/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 sie 2017 13:55
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów dożynkowych, które przeprowadzone zostaną w ramach Dożynek Gminno - Powiatowych 2017 w dniu 3 września 2017 r. w miejscowości Grzegorze.

Zarządzenie Nr 5/8/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sie 2017 15:06
z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 6/8/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 sie 2017 13:57
z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy e drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 7/8/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 9 sie 2017 09:23
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Gaudynki

Zarządzenie Nr 8/8/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2017 10:51
z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 9/8/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2017 11:00
z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 10/8/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2017 11:08
z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 11/8/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2017 11:09
z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 12/8/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2017 11:12
z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 13/8/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2017 11:13
z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie Nr 14/8/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2017 11:53
z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/8/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 sie 2017 11:56
z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności głosowania podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gaudynki

Zarządzenie Nr 16/8/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sie 2017 08:21
z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/8/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sie 2017 08:23
z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 18/8/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sie 2017 08:24
z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 19/8/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sie 2017 08:26
z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/7/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 4 lipca 2017 r., Zarządzenia Nr 15/7/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczącego ustalenia cen sprzedaży materiałów promocyjnych Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 20/8/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 sie 2017 08:41
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 21/8/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 wrz 2017 08:44
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy.

Zarządzenie Nr 22/8/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 wrz 2017 08:56
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/8/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 1 wrz 2017 08:57
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania wyposażenia.

Zarządzenie Nr 24/8/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 4 paź 2017 08:23
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 25/8/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:47
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.