Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lis 2017 13:58
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 2/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lis 2017 15:05
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu z podziałem na zadania.

Zarządzenie Nr 3/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lis 2017 15:10
z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 4/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lis 2017 15:15
z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 5/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lis 2017 15:17
z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzysz na lata 2017-2032"

Zarządzenie Nr 6/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 lis 2017 11:24
z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 7/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 lis 2017 11:22
z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie Nr 8/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lis 2017 08:58
z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 9/11/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2017 12:26
z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 10/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lis 2017 15:31
z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 11/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lis 2017 15:29
z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lis 2017 15:25
15 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 13/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lis 2017 15:27
z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 14/11/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lis 2017 11:43
z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 15/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lis 2017 08:43
z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 gru 2017 08:01
z dnia 22 listopada 2017 r,. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 17/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 gru 2017 08:00
z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 18/11/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 gru 2017 15:24
z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą orzyską inicjatywę pozarządową 2017 roku pt. ,, Orzysz - Zadziałaj lokalnie"

Zarządzenie Nr 19/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 gru 2017 08:03
z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 20/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 gru 2017 07:58
z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 21/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 gru 2017 07:56
z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 22/11/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 gru 2017 08:35
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.