Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 18 gru 2017 14:55
z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 2/12/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 18 gru 2017 14:56
z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/7/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia cen sp[sprzedaży materiałów promocyjnych Gminy Orzysz zmienionego zarządzeniem Nr 15/7/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 19/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 3/12/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 18 gru 2017 14:56
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ,, Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 4/12/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 18 gru 2017 14:57
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,, Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu".

Zarządzenie Nr 5/12/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 gru 2017 11:44
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 6/12/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 20 gru 2017 09:12
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 251/2015 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Orzysz, zmienionego Zarządzeniem nr 261/2015 Burmistrza Orzysza zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Orzysz, zmienionego Zarządzeniem nr 107/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 261/2015 Burmistrza Orzysza zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 7/12/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 gru 2017 11:26
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami.

Zarządzenie Nr 8/12/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 gru 2017 11:23
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi.

Zarządzenie Nr 9/12/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 28 gru 2017 11:20
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 10/12/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 gru 2017 13:25
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej rozpatrującej w ramach otwartego konkursu oferty na realizacje z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 11/12/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 20 gru 2017 09:09
z dnia 19 grudnia 2017 r.w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządzenie Nr 12/12/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 20 gru 2017 09:36
z dnia 19 grudnia 2017 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 13/12/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 gru 2017 13:26
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 14/12/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 gru 2017 14:16
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 15/12/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 gru 2017 14:18
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 16/12/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 sty 2018 12:41
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 17/12/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 sty 2018 12:44
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliw w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w samochodach pożarniczych OSP.

Zarządzenie Nr 18/12/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 gru 2017 14:19
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

Zarządzenie Nr 19/12/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 sty 2018 12:10
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/12/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 gru 2017 14:20
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 21/12/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 15 sty 2018 12:38
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 22/12/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 sty 2018 12:14
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 23/12/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 sty 2018 12:15
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.