Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 10:09
z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 2/5/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 maj 2017 15:13
z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 3/5/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 maj 2017 15:10
z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 4/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 10:06
z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 5/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 10:04
z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 6/5/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 maj 2017 15:30
z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 7/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 15:55
z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 8/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 16:00
z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 9/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 16:03
z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 10/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 16:01
z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 maj 2017 14:02
z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 12/5/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 maj 2017 08:02
z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 13/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 07:58
z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 14/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 07:55
z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 15/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 07:56
z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 16/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 07:53
z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 17/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 08:00
z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 18/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 13:08
z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 19/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 13:12
z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 20/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 13:15
z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 21/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 maj 2017 13:55
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 13:00
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 23/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 17 maj 2017 13:06
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 24/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 maj 2017 11:21
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzewodowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 25/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 maj 2017 11:11
z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 26/5/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 23 maj 2017 10:22
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr 27/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 24 maj 2017 09:01
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprawdzenia realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie gminy Orzysz w ramach działania ,,Akcji Posesja 2017 "

Zarządzenie Nr 28/5/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 maj 2017 11:48
z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu w dniu 16 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 29/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 cze 2017 17:35
z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 30/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 7 cze 2017 11:03
z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 31/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 cze 2017 17:28
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 32/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 cze 2017 17:34
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 33/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 cze 2017 17:26
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do miesięcy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 34/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 cze 2017 17:30
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 35/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 cze 2017 17:25
z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,, Ogród Naturą Malowany"

Zarządzenie Nr 36/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 2 sie 2017 13:02
z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.