Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/10/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 paź 2017 11:03
z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu

Zarządzenie Nr 2/10/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 3 paź 2017 13:35
z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 3/10/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 4 paź 2017 11:37
z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 4/10/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 4 paź 2017 11:35
z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 5/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 paź 2017 10:54
z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 6/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 paź 2017 10:56
z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr7/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 paź 2017 10:48
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Zarządzenie Nr 8/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 paź 2017 15:20
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 9/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 12 paź 2017 08:31
z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 10/10/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 paź 2017 09:16
z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy nieruchomość stanowiąca własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 11/10/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 paź 2017 09:21
z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 12/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 paź 2017 15:14
z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomość stanowiąca własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 13/10/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 paź 2017 09:23
z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Zarządzenie Nr 14/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 paź 2017 15:12
z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udział w nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 15/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 paź 2017 15:16
z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Orzysz w formie świadczeń rzeczowych.

Zarządzenie Nr 16/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 paź 2017 15:09
z dnia 16 października 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 17/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 26 paź 2017 09:43
z dnia 20 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 18/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 26 paź 2017 09:42
z dnia 20 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 19/10/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 lis 2017 12:58
z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 20/10/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 lis 2017 14:44
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/10/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 lis 2017 14:47
z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 22/10/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 lis 2017 14:49
z dni 23 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 23/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 lis 2017 14:12
z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu miejskiego w Orzyszu