Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:01
z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 2/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:10
z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 3/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:12
z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych.

Zarządzenie Nr 4/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:16
z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 5/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:18
z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Zarządzenie Nr 6/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:21
z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 7/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:30
z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 8/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:32
z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 9/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:34
z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 10/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:36
z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 13 wrz 2017 12:43
z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 12/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 20 wrz 2017 09:34
z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Orzysz na lata 2017-2019

Zarządzenie Nr 13/9/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 wrz 2017 15:23
z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania sprzętu stanowiącego wyposażenie Placówki Wsparcia Dziennego pn. Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 14/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 4 paź 2017 11:03
z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 224/2008z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 15/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 4 paź 2017 11:31
z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 16/9/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 wrz 2017 09:16
z dnia 15 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 17/9/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 3 paź 2017 13:29
z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 18/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 20 wrz 2017 09:48
z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 19/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 20 wrz 2017 09:38
z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 20/9/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 20 wrz 2017 09:50
z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 21/9/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 wrz 2017 08:09
z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodów służbowych.

Zarządzenie Nr 22/9/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 wrz 2017 11:11
z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 23/9/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 3 paź 2017 12:23
z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/7/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 04.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 24/9/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 paź 2017 10:48
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostaw i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 25/9/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 paź 2017 11:13
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbińskiej i drogi wewnętrznej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 26/9/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 3 paź 2017 13:25
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przyznającej pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 27/9/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 paź 2017 08:10
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 28/9/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 lis 2017 12:53
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza ul. Rynek 3 w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 29/9/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 lis 2017 12:47
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykorzystanie przestrzeni w mieście Orzysz na cele turystyczno - rekreacyjne z podziałem na zadania.

Zarządzenie Nr 30/9/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 gru 2017 13:59
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego.

Zarządznie Nr 31/9/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 gru 2017 14:03
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu"