Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 kwi 2017 11:35
z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 2/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 kwi 2017 11:31
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 3/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 kwi 2017 11:26
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 4/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 kwi 2017 11:24
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 5/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 kwi 2017 11:18
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 6/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 kwi 2017 11:14
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 7/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 kwi 2017 15:16
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2017 roku

Zarządzenie Nr 8/4/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 12 kwi 2017 08:37
z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 9/4/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 12 kwi 2017 08:47
z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 10/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 kwi 2017 12:12
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku widowiskowo - sportowego oraz przebudowę biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym W Dąbrówce.

Zarządzenie Nr 11/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 16:10
z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 kwi 2017 12:05
z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 12/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 16:15
z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 12/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 kwi 2017 12:03
z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 13/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 kwi 2017 12:01
z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków garaży.

Zarządzenie Nr 14/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 kwi 2017 12:07
z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat nieruchomości stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 15/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 kwi 2017 12:09
z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 16/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 kwi 2017 14:01
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 17/4/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 19 kwi 2017 09:15
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 18/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 kwi 2017 13:53
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 19/4/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 19 kwi 2017 09:17
z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2017 w sprawie włączenia obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 20/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 kwi 2017 13:59
z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 21/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 kwi 2017 13:57
z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 kwi 2017 13:56
z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 23/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 16:53
z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego a także wysokości ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej.

Zarządzenie Nr 24/4/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 kwi 2017 11:59
z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomość stanowiąca własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 25/4/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 kwi 2017 11:58
z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomość stanowiąca własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 26/4/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 kwi 2017 11:56
z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomość stanowiąca własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 27/4/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 kwi 2017 11:54
z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomość stanowiąca własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 28/4/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 kwi 2017 11:53
z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 29/4/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 kwi 2017 11:51
z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 30/4/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 24 kwi 2017 11:34
z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 31/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 16:57
z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 32/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 16:59
z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 33/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 16:55
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 34/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 17:00
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 35/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 17:01
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 36/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 17:04
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego miesiąca nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 37/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 17:06
z dnia 24 kwietnia 25017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 38/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 17:07
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 39/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 17:09
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 40/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 kwi 2017 17:10
z dnia 24 kwietnia 2017 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 41/4/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 10 maj 2017 16:05
z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 42/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 kwi 2017 17:07
z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 43/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 kwi 2017 17:12
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 44/4/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 maj 2017 15:23
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 45/4/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 maj 2017 15:17
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 46/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 15:29
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2017" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 47/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 17:10
z dnia 27 kwietnia 2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Orzysz dotyczących zmian w funkcjonowaniu biblioteki gminnej.