Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/6/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 7 cze 2017 14:24
z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 2/6/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 7 cze 2017 14:21
z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 3/6/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 7 cze 2017 14:18
z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 4/6/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 7 cze 2017 14:13
z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 5/6/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 14 cze 2017 15:21
z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 6/6/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 cze 2017 09:50
z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 7/6/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 cze 2017 09:42
z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2017" w ramach regrantingu na wsparcie zadań publicznych Gminy Orzysz ogłoszonych na 2017 rok, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie Nr 8/6/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 14 cze 2017 15:18
z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 9/6/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 14 cze 2017 14:52
z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie Nr 10/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:06
z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 11/6/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 14 cze 2017 15:07
z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 12/6/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 14 cze 2017 15:23
z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 13/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:04
z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 14/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:00
z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu - termomodernizacji budynku.

Zarządzenie Nr 15/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:02
z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 16/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:37
z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:30
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 18/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 13:57
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 19/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 13:47
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 20/6/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 cze 2017 10:49
z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 21/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 13:39
z dnia 27 czerwca 2017 r, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 13:35
z dnia 27 czerwca 2017 r. roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy stanowiąca własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 23/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:13
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na następujące zadanie a Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo ( działki o nr 248/1, 248/2) Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz - Etap II (działki o nr 248/2, 249).

Zarządzenie Nr 24/6/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 10:16
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 25/6/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 lip 2017 14:46
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 26/6/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 lip 2017 14:49
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 27/6/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 lip 2017 14:51
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 28/6/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 lip 2017 14:35
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 29/6/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 4 lip 2017 14:52
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia środka trwałego.