Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lip 2017 09:42
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 2/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lip 2017 09:49
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 3/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lip 2017 09:51
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 4/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lip 2017 09:52
z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 5/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 lip 2017 09:54
z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych .

Zarządzenie Nr 6/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 lip 2017 13:18
z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków garażowych.

Zarządzenie Nr 7/7/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lip 2017 11:22
z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków garażowych.

Zarządzenie Nr 8/7/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lip 2017 11:23
z dnia 4 lipiec 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków garażowych.

Zarządzenie Nr 9/7/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lip 2017 11:20
z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków garażowych.

Zarządzenie Nr 10/7/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lip 2017 11:18
z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków garażowych.

Zarządzenie Nr 11/7/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 17 lip 2017 11:16
z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 12/7/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 lip 2017 13:12
z dnia 4 lipca 2017 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 13/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 09:23
z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wdrożenia Instrukcji stosowania kasy rejestrującej w Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 14/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 lip 2017 13:17
z dnia 4 lipca 2017 r.w sprawie ustalenia cen sprzedaży materiałów promocyjnych Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 15/7/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 lip 2017 12:29
z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/7/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 4 lipca 2017 r. dotyczącego ustalenia cen sprzedaży materiałów promocyjnych Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 16/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 10:12
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 10:01
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 18/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 09:59
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 19/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 09:57
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 20/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 09:55
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dz\dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 21/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 09:53
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 09:51
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 23/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 09:48
z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 24/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 09:46
z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 25/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 09:35
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 26/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 sie 2017 14:58
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 27/7/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 lip 2017 11:41
z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 28/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sie 2017 08:30
z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na następujące zadani: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo (działki o nr 248/1, 248/2) Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz - Etap II (działki o nr 248/2, 249)

Zarządzenie Nr 29/7/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 28 lip 2017 12:35
z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/7/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 04.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 30/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 sie 2017 08:27
z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 31/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 sie 2017 08:09
z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 32/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 sie 2017 08:25
z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 33/7/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 sie 2017 11:15
z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orzysz na 2017 r.

Zarządzenie Nr 34/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 sie 2017 08:32
z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 35/7/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 sie 2017 13:53
z dnia 31 lipca 2017 r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku oraz skontrum zbiorów bibliotecznych w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu na dzień 31 sierpnia 2017 roku.