Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2017 17:10
z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 sty 2017 14:41
z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Orzysz ogłoszonych na 2017 rok , z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i promocji gminy Orzysz, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 sty 2017 13:55
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lut 2017 12:53
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw rozpatrzenia złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2017 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 1 mar 2017 08:55
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Orzysz na rok szkolny 2017/2018.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 08:29
z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 mar 2017 09:01
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizacje w 2017 roku zadań publicznych Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 mar 2017 14:51
z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2017" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2017 roku.
Czytaj całość