Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 13/9/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 wrz 2017 15:23
z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania sprzętu stanowiącego wyposażenie Placówki Wsparcia Dziennego pn. Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 17/9/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 3 paź 2017 13:29
z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 24/9/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 paź 2017 10:48
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostaw i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 25/9/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 paź 2017 11:13
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbińskiej i drogi wewnętrznej w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 28/9/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 lis 2017 12:53
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza ul. Rynek 3 w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 29/9/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 lis 2017 12:47
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykorzystanie przestrzeni w mieście Orzysz na cele turystyczno - rekreacyjne z podziałem na zadania.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 30/9/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 gru 2017 13:59
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Orzyski Ratusz - głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego.
Czytaj całość

Zarządznie Nr 31/9/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 gru 2017 14:03
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu"
Czytaj całość