Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 21/5/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 maj 2017 13:55
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 27/5/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 24 maj 2017 09:01
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprawdzenia realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie gminy Orzysz w ramach działania ,,Akcji Posesja 2017 "
Czytaj całość