Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 10/4/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 14 kwi 2017 12:12
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku widowiskowo - sportowego oraz przebudowę biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym W Dąbrówce.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 18/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 kwi 2017 13:53
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 23/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 16:53
z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego a także wysokości ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 46/4/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 kwi 2017 15:29
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2017" w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2017 roku.
Czytaj całość