Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 1/10/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 paź 2017 11:03
z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 2/10/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 3 paź 2017 13:35
z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 13/10/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 27 paź 2017 09:23
z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 15/10/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 paź 2017 15:16
z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Orzysz w formie świadczeń rzeczowych.
Czytaj całość