Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 7/6/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 cze 2017 09:42
z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację Programu ,, Wspólne podwórko 2017" w ramach regrantingu na wsparcie zadań publicznych Gminy Orzysz ogłoszonych na 2017 rok, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 10/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:06
z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 14/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:00
z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu - termomodernizacji budynku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 23/6/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 lip 2017 14:13
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na następujące zadanie a Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo ( działki o nr 248/1, 248/2) Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz - Etap II (działki o nr 248/2, 249).
Czytaj całość