Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 2/12/2017 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 18 gru 2017 14:56
z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/7/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia cen sp[sprzedaży materiałów promocyjnych Gminy Orzysz zmienionego zarządzeniem Nr 15/7/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 19/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 6/12/2017 Burmistrza Orzysza

środa, 20 gru 2017 09:12
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 251/2015 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Orzysz, zmienionego Zarządzeniem nr 261/2015 Burmistrza Orzysza zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Orzysz, zmienionego Zarządzeniem nr 107/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 261/2015 Burmistrza Orzysza zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 20/12/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 gru 2017 14:20
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość