Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 1/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lis 2017 13:58
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 2/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lis 2017 15:05
z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą i rozładunkiem do budynku Ratusza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu z podziałem na zadania.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 5/11/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 lis 2017 15:17
z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzysz na lata 2017-2032"
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 6/11/2017 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 lis 2017 11:24
z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość