Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 28/7/2017 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 sie 2017 08:30
z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drozdowo z podziałem na następujące zadani: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo (działki o nr 248/1, 248/2) Zadanie nr 2: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz - Etap II (działki o nr 248/2, 249)
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 35/7/2017 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 sie 2017 13:53
z dnia 31 lipca 2017 r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku oraz skontrum zbiorów bibliotecznych w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu na dzień 31 sierpnia 2017 roku.
Czytaj całość